SỰ KIỆN SẮP DIỄN RAPHÁP THOẠI

TỲ KHƯU KHÁNH HỶ

THỨ SÁU, NGÀY 17/05/2024

THỜI GIAN: 6:30 PM – 8:00 PM


ĐẠI LỄ TAM HỢP

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO

HÒA THƯỢNG KIM TRIỆU

THỨ BẢY, NGÀY 25/05/2024

THỜI GIAN: 9:00 AM – 13:00 PM


THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM

CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

Thời gian: 9:00 am – 3:30 pm