Hình ảnh sinh hoạt


Hình ảnh buổi Lễ Sám hối

Hình ảnh buổi Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Hình ảnh buổi sinh hoạt Pháp thoại

Hình ảnh lớp học Pali

Hình ảnh Lớp học Việt Ngữ thiếu nhi

Video Lớp học thiếu nhi

Hình ảnh Trung thu